Jak plaveme

Během výuky plavání dětí se držíme schématu o těchto čtyřech krocích s dílčími cíli:

       radost z pobytu ve vodě, která nás plynule dovede k

       uvolnění ve vodě, bez něhož není možná

       správná splývavá poloha, která je základem pro

       efektivní plavecký styl.

Po většinu času výuky především menších dětí je naší nejdůležitější pomůckou sám rodič, který je pro dítě nejen ostrovem bezpečí, ale také nejbližším trenérem, který dítěti přímo tlumočí pokyny instruktorky a motivuje své dítě pro ně nejlepším způsobem. Je proto naším nejpřednějším zájmem naučit rodiče správným úchopům a postupům a vzbudit v něm důvěru ve své schopnosti a pocit jistoty ve vodě i pod vodou.

Snažíme se nečinit dětem, co neděláme sobě nebo co nejsou ochotni podstoupit rodiče. To také znamená, že kdybychom se rozhodly pro polévání dítěte konévkou před jeho zanořením, polévaly bychom také jejich rodiče a sebe. Což nám (stejně jako jistě i Vám) přijde přinejmenším zvláštní. Zato velice přirozené nám připadá, že dítě jde pod vodu se svým rodičem (zaměřujeme se tedy předně na nácvik zanoření rodiče, na jeho jistotu pod vodou, správné vydechování, orientaci pod vodou, na jeho sebejistotu při manipulaci s dítětem apod.). I kdyby dítěti potopení přišlo napoprvé neobvyklé a neznámé, skutečnost, že se ve stejném prostředí nachází i rodič, ze kterého je cítit, že prostředí i situace je bezpečná, dítě touto novou aktivitou provede a ta se postupně stane naprosto přirozenou činností, která prostě pobyt ve vodě provází a jako taková je přijímána. Rodič díky tomu, že je pod vodou s dítětem, může sledovat jeho chování a okamžitě na situaci reagovat a dítě tedy z vody podle potřeby vynořit (později zvládá toto i malé dítě samo). Dítě na zanoření automaticky reaguje reflexním zadržením dechu, které se opakováním stává podmíněným reflexem (dítě se na zanoření zvládá připravit).

Kvalifikované instruktorky s mnohaletou praxí jsou přímo přítomny ve vodě po většinu výuky a nabízejí Vám aktivity, které názorně samy či na panence předvádí (úchopy, polohy, pohyby). Činnosti jsou vybírány v souladu se čtyřmi výše zmíněnými cíli,  dále s přihlédnutím k věku, schopnostem (respektujeme, neurychlujeme psychomotorický vývoj) a dovednostem dítěte. (ke každému přistupujeme individuálně) Jsme vždy připraveny podat pomocnou ruku, poradit, vysvětlit, předvést. Neostýchejte se a ptejte se.

Pro efektivní plavání považujeme za zásadní kvalitně zvládnutou (na úrovni vývoje dítěte) vodorovnou polohu, která minimalizuje odpor těla vůči vodě a umožňuje hladké klouzání při hladině, a vydechování do vody se zanořením obličeje. Větší děti vyučujeme takovým plaveckým dovednostem, aby mohly později plynule přejít na plavání Metodou úplného ponoření (viz https://www.totalimmersion.net). Inspirováni touto metodou vedeme své klienty k souznění s vodou a uvolnění těla i mysli na hladině i pod ní.

 

Jak plaveme