Provozní řád

Provozní řád v hotelu Juliš

Vážení rodiče, účastníci kurzů plavání, právě čtete souhrn pravidel a doporučení, která mají zajistit optimální a hygienické podmínky. Prosíme o jejich dodržování. Děkujeme!

 Vstup do hotelu Juliš: 

Na lekci je možné přijít cca 15 min. před jejím začátkem. Projdete průchodem do hotelu a prosklenými dveřmi vpravo ( zde je i vstup do fitness ) a sjedete zadním prostorným výtahem do minus třetího patra k bazénu. Prostor před bazénem je určený pro kočárky, zde odložíte také obuv, kabáty a bundy. Jou zde skříňky a věšáky k tomu určené. Nenechávejte zde žádné cenné věci, za případnou ztrátu neručíme! Dále je vstup do bazénu možný pouze přes šatny, zde jsou uzamykatelné skříňky.

Kurzu se mohou účastnit pouze děti zdravé od pěti měsíců věku, rodiče, př. jiný doprovod, který nebude narušovat průběh lekce. Za zdravotní stav dětí zodpovídají rodiče, př. jiná odpovědná osoba.

Vstup do šaten, sprch, bazénu. 

Účastníci kurzu, rodiče a návštěvy jou povinni: 

 • Nevstupovat do prostoru šatny, sprch dříve než 15 min. před zahájemním lekce.
 • Dbát o bezpečnost svou a svých dětí, za děti si ručí rodiče!
 • Mít na vědomí, že podlahy prostor šatny, sprch i bazénu mohou být kluzké.
 • Nenechávejte své děti běhat, hrozí uklouznutí!
 • V prostorách bazénu, sprch a šatny je zakázaná konzumace jídla!
 • Před vstupem do bazénu je nutné se umýt mýdlem bez plavek!
 • Maminky jsou povinny se před vstupem do bazénu odlíčit.
 • Před vstupem do bazénu a po dobu trvání lekce musí mít všichni plavky, děti dětské plavečky s přiléhavou gumičkou nebo speciální plenku – kalhotky do vody.
 • V případě použití nočníku je nutné ho vyčistit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 • Pokud se dítě pokaká v prostoru bazénu, sauny, okamžitě to nahlásit instruktorce.
 • Do šaten nevstupovat v mokrých plavkách.

Prostory pro relaxaci – kavárna – herna pro děti v 9. patře. 

Po ukončení plavání je možné strávit čas v těchto prostorách. Zadním výtahem vyjedete do 8. patra, výš už to nejde, zde na chodbě je označený prostor pro kočárky a po malých schůdkách vyjdete do kavárny. Zde je možnost si objenat něco pití a k jídlu z aktuální nabídky kavárny, nabídka je pestrá. Jsou zde k dispozici židličky, podložky pro děti, fény na vlasy, mikrovlnná trouba. Možno donést i vlastní jídlo, na požádání vám ho obsluha ohřeje.

Prosíme o udžování pořádku v těchto prostorách. Děkujeme!