Jak plaveme

S plaváním můžeme společně začít ihned po narození u vás doma ve vaně, v prostředí, které dobře znáte. ( více najdete v Plavání v rodině  ) Výuka plavání v bazénu začíná přibližně od půl roku děťátka. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a pokročilosti.

U nejmenších miminek výuku zaměřujeme na naučení správných úchopů a vzájemný prožitek rodiče a děťátka ve vodě.

Postupně zařazujeme plavecké pomůcky a hrou rozvíjíme plavecké dovednosti, učíme děti dobrou orientaci ve vodě, správné dýchání i prvky sebezáchrany při pádu do vody.

Při výuce plavání respektujeme psychomotorický vývoj dítěte.Ke každému přistupujeme individuálně, ve vodě vás vedeme, ale do ničeho nenutíme.

Jak plaveme

Výuka starších dětí směřuje k nácviků dovedností a návyků pro plynulý přechod na nácvik plaveckých stylů – kraul, znak, prsa. Zaměřujeme se na nácvik správného dýchání a na plavání metodou úlného zanoření.Metodiku konzultujeme se zkušenými lektory totálního plavání.

video z výuky plavání: připravujeme